Giáng sinh đang tới thật gần rồi bạn ơi!! Nhiệm vụ của bạn là chọn đúng các món đồ vật để trang trí cho Giáng sinh này thêm hoành tráng.
Chỉ trong 45 giây , bạn sẽ tìm được bao nhiêu món đồ chủ đề Giáng sinh?

“Thử tài” từ vựng tiếng Anh của bạn ngay nào!

Tìm các món đồ bằng từ vựng tiếng Anh tương ứng với món đồ đó.

Chạm vào món đồ để chọn. Nếu chọn đúng, món đồ sẽ biến mất.

Bạn có tổng cộng 45 giây để tìm nhiều món đồ nhất có thể.