Thiên tài không do bẩm sinh, thông minh không do trời phú.
Mọi thành công của con phụ thuộc vào phương pháp học tập có phù hợp hay chưa?

10 câu trắc nghiệm dưới đây sẽ giúp bố, mẹ tìm ra xu hướng tính cách thật sự của bé, từ đó đề ra phương pháp học tập tốt nhất giúp bé phát huy bản thân tối đa.