Thỏ con ham chơi đã vô tình đi xa và lạc mẹ.
Bạn hãy dùng những mũi tên để giúp Thỏ tìm đường về nhà nhé!