test name image

Như chúng ta đã biết, người có chỉ số IQ cao có khả năng tiếp nhận và xử lý thông tin một cách khoa học và hiệu quả. Chính vì vậy, việc tập trung phát triển IQ cho trẻ ngay từ khi còn nhỏ là một trong những ưu tiên hàng đầu hiện nay.

Nếu muốn biết chỉ số thông minh của con minh của con bạn đang ở mức độ nào thì hãy cùng bé trả lời ngay 5 câu hỏi dưới đây.

cta play now