Bạn đã sẵn sàng làm việc trong

MÔI TRƯỜNG QUỐC TẾ

picture cover

Ứng tuyển vào môi trường quốc tế và mở ra cơ hội thăng tiến trong nghề nghiệp là mục tiêu phấn đấu của nhiều người hiện nay. Như vậy, bạn phải chứng tỏ khả năng tiếng Anh của mình trước nhà tuyển dụng.

Khả năng tiếng Anh hiện tại của bạn đang ở mức độ nào, bạn đã sẵn sàng với các tiêu chí ngoại ngữ để làm việc tại môi trường quốc tế?

THỰC HIỆN BÀI KIỂM TRA NGẮN CÙNG iCity NGAY!

picture cover