KHẢ NĂNG TƯ DUY LOGIC

của bé ở mức nào

Hình nào khác nhất với các hình còn lại? Thể hiện khả năng tư duy logic của bé ngay nào!