TRANG BỊ KỸ NĂNG
ANH NGỮ & LẬP TRÌNH

TRANG BỊ KỸ NĂNG ANH NGỮ & LẬP TRÌNH

cho tương lai vững chắc:

S.T.E.M - Các Khóa: Khoa học, Công nghệ, Kỹ thuật, Toán học

1/3 thời lượng học với giáo viên nước ngoài

Chi phí thấp cho chương trình học Quốc tế

Cơ sở vật chất hiện đại, tối tân

student and teacher

iCity có thể hỗ trợ gì cho bạn?

Đặt lịch hẹn

Học thử miễn phí

ĐẶT LỊCH HẸN
& HỌC THỬ MIỄN PHÍ

Chọn ngày
11 30 ,2022
Năm
12 01 ,2022
Sáu
12 02 ,2022
Bảy
12 03 ,2022
CN
12 04 ,2022
Hai
12 05 ,2022
Ba
12 06 ,2022
Chọn giờ

CHO iCity BIẾT THÊM VỀ BẠN