TRANG BỊ KỸ NĂNG
ANH NGỮ & LẬP TRÌNH

TRANG BỊ KỸ NĂNG ANH NGỮ & LẬP TRÌNH

cho tương lai vững chắc:

S.T.E.M - Các Khóa: Khoa học, Công nghệ, Kỹ thuật, Toán học

1/3 thời lượng học với giáo viên nước ngoài

Chi phí thấp cho chương trình học Quốc tế

Cơ sở vật chất hiện đại, tối tân

student and teacher

iCity có thể hỗ trợ gì cho bạn?

Đặt lịch hẹn

Học thử miễn phí

ĐẶT LỊCH HẸN
& HỌC THỬ MIỄN PHÍ

Chọn ngày
Ba
08 09 ,2022
08 10 ,2022
Năm
08 11 ,2022
Sáu
08 12 ,2022
Bảy
08 13 ,2022
CN
08 14 ,2022
Hai
08 15 ,2022
Chọn giờ

CHO iCity BIẾT THÊM VỀ BẠN