Mở cửa từ 08h00 - 22h00(Thứ hai-Chủ nhật)


TRANG BỊ KỸ NĂNG
ANH NGỮ & LẬP TRÌNH

TRANG BỊ KỸ NĂNG ANH NGỮ & LẬP TRÌNH

cho tương lai vững chắc:

S.T.E.M - Các Khóa: Khoa học, Công nghệ, Kỹ thuật, Toán học

1/3 thời lượng học với giáo viên nước ngoài

Chi phí thấp cho chương trình học Quốc tế

Cơ sở vật chất hiện đại, tối tân

student and teacher

iCity có thể hỗ trợ gì cho bạn?

Đặt lịch hẹn

Học thử miễn phí

ĐẶT LỊCH HẸN
& HỌC THỬ MIỄN PHÍ

Chọn ngày
Bảy
02 16 ,2019
CN
02 17 ,2019
Hai
02 18 ,2019
Ba
02 19 ,2019
02 20 ,2019
Năm
02 21 ,2019
Sáu
02 22 ,2019
Chọn giờ

CHO iCity BIẾT THÊM VỀ BẠN