Tiếng Anh Giao Tiếp Tổng Quát
(Người Lớn)

Hotline tư vấn miễn phí: 0902442988

anh-van-giao-tiep-tong-quat-icity-saigontech-edu-vn

• Bạn đã có nền tảng tiếng Anh nhưng chưa tự tin giao tiếp?
• Bạn đang chuẩn bị xin việc hay đang làm việc tại các công ty nước ngoài?
• Bạn muốn giao tiếp tiếng Anh tự tin, lưu loát với đồng nghiệp, cấp trên và đối tác
Hãy nâng cao khả năng giao tiếp tiếng Anh của bạn bằng các khoá học của chúng tôi.